ELS ESTATS FINANCERS

Estados financieros

Compartir

QUÈ SÓN ELS ESTATS FINANCERS I PER QUÈ SÓN TAN IMPORTANTS?

Els estats financers, són una sèrie de documentació comptable que permet a l’empresari tenir més informació sobre el seu negoci i ajudar-lo en la presa de decisions. Legislativament, l’obligació dels empresaris d’elaborar una comptabilitat, i, per tant, els estats financers, va entrar en vigor el 2009.

A més de l’obligació legal en l’àmbit comptable, els estats financers són molt importants, ja que permeten a les empreses disposar d’una fotografia de la seva empresa en un període determinat, normalment l’any natural. Els estats financers es componen dels següents documents:

Balanç de situació

El balanç té com a objectiu mostrar la posició patrimonial i financera de l’empresa, és a dir, proporciona informació detallada sobre tots els béns i obligacions que posseeix l’organització. Ens permet, mitjançant diferents mecanismes, analitzar la solvència, liquiditat, la rotació de les existències, la situació patrimonial… L’elaboració correcta d’aquest document és vital per a la informació proporcionada per a la presa de decisions; podrem saber si és el moment d’invertir, d’autofinançar-se, d’endeutar-se, d’expandir-se

Compte de pèrdues i guanys

La compte de pèrdues i guanys és el document que ens permet analitzar la rendibilitat de l’empresa, és a dir, si hem tingut beneficis o pèrdues. L’anàlisi correcte d’aquest document ens permet saber el volum de facturació en relació amb els costos i detectar les deficiències de l’operativa diària. Analitzant els costos podem saber on dipositem els recursos i si s’ajusten a les necessitats reals de l’organització, l’anàlisi dels ingressos també ens dóna molta informació com la estacionalitat de les vendes i la seva evolució. Tots aquests aspectes ens ajuden a prendre decisions precises segons les necessitats reals per fer que el nostre negoci sigui el més rendible possible.

L’estat de canvis del patrimoni net

L’estat de canvis del patrimoni net reflecteix l’increment i disminució de la riquesa de l’empresa. Ens permet veure si ha hagut canvis en el capital de l’empresa, com una ampliació de capital. També podem veure les decisions preses pels propietaris en relació amb els resultats, és a dir, si han decidit utilitzar els beneficis per autofinançar-se o repartir-los. El patrimoni net és una de les parts més importants de qualsevol organització, ja que podem veure ràpidament com s’ha comportat al llarg dels anys les inversions dels propietaris i si aquestes han estat positives o, pel contrari, negatives. És molt interessant per a nous inversors que volen formar part de l’empresa.

L’estat de flux de caixa

L’estat de flux de tresoreria té com a objectiu informar dels canvis en la posició financera de l’empresa, és a dir, saber l’origen i la utilització dels diners generats durant el període analitzat. La informació generada és molt important, ja que ens permet analitzar si l’empresa utilitza correctament la seva tresoreria per poder fer front a les seves obligacions, en definitiva, si l’organització genera recursos líquids suficients per al seu funcionament normal.

La memòria

La memòria amplia la informació generada pels altres documents explicats anteriorment. S’analitza individualment el comportament de diferents apartats del balanç com poden ser els actius, les existències, la tresoreria, la finançament… En analitzar individualment moltes de les partides més importants de la comptabilitat, ajuda l’empresari a tenir un informe molt detallat de tota la seva organització i, per tant, facilita la presa de decisions.

En conclusió, els estats financers són documents comptables d’obligat compliment i presentació (depèn d’un barem) que normalment es realitzen anualment, però que donen una informació molt detallada de qualsevol empresa

A Tempus Assessors t’ajudem a analitzar els estats financers perquè puguis prendre les millors decisions pel teu futur i el de la teva empresa.

Altres articles que et poden interessar

Contabilidad en Andorra - Tempus Assessors

COMPTABILITAT A ANDORRA

LA COMPTABILITAT A ANDORRA Andorra, el petit principat situat entre França i Espanya, ha sorgit com a destinació atractiva no només pel seu impressionant paisatge muntanyós, sinó també pel seu particular

Llegir +

Vols estar al dia? Subscriu-te a la nostra newsletter

Troba'ns a

¿Quieres estar al día? Suscríbete a nuestra newsletter