Avís Legal

Aquest avís legal regula l’ús permès de la pàgina https://tempusassessors.com/ segons el que es disposa a continuació:

1. En compliment de l’article 6 de la Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

Titular de la web: TEMPUS, SL (d’ara endavant, “TEMPUS“).

Adreça: Carrer de la Unió, 15, 4t-B, AD500 Andorra la Vella (Andorra)

NRT: L-716287-X

2. Propietat intel·lectual, industrial i responsabilitat sobre els continguts.

1. Els drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web https://tempusassessors.com/, el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades, marques, logotips, noms comercials i diferents elements que es contenen, són titularitat de TEMPUS, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la llei.

3. El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts a què es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta.

4. Els usuaris no podran emprar els continguts de la web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb finalitats comercials ni manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització de TEMPUS.

A més, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de l’esmentada al paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part de TEMPUS de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a què l’Usuari pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altra índole. En conseqüència, el TEMPUS no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’usuari en relació amb aquests drets.

3.- Drets d’autor i marca.-

TEMPUS informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés de TEMPUS.

4. Condicions d’ús.

Pel que fa a la web, l’usuari pot visualitzar, imprimir i descarregar-se parcialment el contingut de la web, únicament si concorren les situacions següents:

– Que sigui compatible amb la finalitat del lloc web.

– Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix així, expressament, la utilització amb finalitats comercials.

– Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, i són contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un ús normal per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

Tot d’acord amb el que indica el punt 2.4 anterior.

5. Modificacions a la web i condicions d’ús

TEMPUS es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació continguda a la web, així com la seva configuració, presentació i condicions d’accés. Així mateix, TEMPUS es reserva el dret d’actualitzar aquest avís legal sense avís previ als usuaris, quan així la normativa o l’actualitat ho requereixi.

6. Limitació de responsabilitat

TEMPUS no garanteix la inexistència d’errors o interrupcions en l’accés a la web o al contingut ni que aquest estigui actualitzat. Si bé, TEMPUS emprendrà totes les accions que estiguin a la vostra disposició per a la solució de qualsevol error, desconnexió o manca d’actualització que es pugui produir a la web.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació continguda, és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Així, TEMPUS no es responsabilitza de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús per part de tercers.

TEMPUS tampoc no es responsabilitza dels errors de seguretat o danys que es puguin produir com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador dels usuaris que sigui utilitzat per a la connexió amb els serveis i els continguts de la web.

– Un mal funcionament del navegador.

– Ús de versions no actualitzades del navegador.

TEMPUS no garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), als documents o fitxers dels usuaris.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquesta política legal queda subjecta al que estableixen les lleis d’Andorra. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals d’Andorra La Vella, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 31 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.