Política de Privacidad

Denominació social

Identitat:  TEMPUS, SL (d’ara endavant, «TEMPUS«).

Adreça: Carrer de la Unió, 15, 4t-B, AD500 Andorra la Vella (Andorra)

Tfno: +376 681718 Email: dpd@tempusassessors.com

Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de privadesa estableix els termes en què tractarem les dades personals a TEMPUS; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://tempusassessors.com/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

TEMPUS recull les dades personals següents amb les finalitats a continuació indicades:

 1. Formulari contacte: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la vostra petició.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic o WhatsApp, les dades personals recollides seran exclusivament utilitzades per a la prestació del servei.
 • Xarxes Socials: les dades facilitades o que puguin compartir-se a les Xarxes Socials en què TEMPUS estigui activa seran tractades d’acord amb les Polítiques de Privacitat de cada Xarxa Social. Recomanem llegir i revisar periòdicament aquestes Xarxes Socials abans d’interactuar amb TEMPUS.
 • Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de treball a les nostres oficines o de remetre’ns el seu currículum per altres mitjans, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les vostres dades personals seran exclusivament fetes servir per gestionar la relació laboral amb  TEMPUS.

Quant de temps custodiem les vostres dades?

A continuació i d’acord amb la normativa vigent, us informem del temps que mantindrem les vostres dades, que depèn del tipus d’ús al qual siguin destinades:

En el cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, una vegada conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

Les dades recollides al formulari de contacte, correu electrònic o WhatsApp seran automàticament eliminades passat un any des del darrer contacte. En relació amb les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de fer alguna entrevista per una vacant laboral, les vostres dades personals seran arxivades per un període d’un any, després de les quals, si no s’han seleccionat, seran esborrades dels nostres sistemes.

Legitimització

A continuació, us informem què ens permet tractar les vostres dades, en funció de l’ús per al qual siguin destinades.

Les dades dels treballadors i del nostres clients seran tractades per TEMPUS, per al compliment de la relació contractual. La base legal per tractar les dades recollides al formulari de contacte, per correu electrònic o WhatsApp, és el consentiment de l’interessat.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb què disposem d’un contracte de servei vigent o que intervingui una llei que obligui a TEMPUS a tal cessió de dades.

Categoria de dades

Tipologia de dades tractades:

 • Formulari contacte:
  • Nom
  • Correu electrònic.
  • Telèfon
  • Empresa
 • Currículum Vitae:
  • Nom i cognom.
  • Direcció postal.
  • Correu electrònic.
  • Telèfon.
  • Sexe.
  • Foto.
  • Historial acadèmic.
  • Historial laboral

Drets

Té dret a:

 • Revocar el consentiment atorgat.
 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o escrit per a la tutela dels seus drets davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.