COMPTABILITAT A ANDORRA

Contabilidad en Andorra - Tempus Assessors

Compartir

LA COMPTABILITAT A ANDORRA

Andorra, el petit principat situat entre França i Espanya, ha sorgit com a destinació atractiva no només pel seu impressionant paisatge muntanyós, sinó també pel seu particular règim fiscal atractiu, amb una taxa d’impostos corporatius que es situa entre les més baixes d’Europa.

Cada país té les seves pròpies característiques comptables, però a Andorra, el desenvolupament de la llei i el pla de comptes segueix el model espanyol. Tot i que alguns comptes i tràmits són diferents, es pot dir que aquells que sol·liciten comptabilitat a Espanya poden fer-ho al Principat d’Andorra.

Tot i la reputació positiva en termes fiscals, Andorra posa un èmfasi significatiu en la transparència comptable. Les empreses han de dur a terme una comptabilitat precisa i transparent, complint amb els estàndards internacionals. Això no només reforça la integritat del sistema financer andorrà, sinó que també proporciona a les empreses una base sòlida per a les seves operacions.

¿És important comptar amb una bona comptabilitat a Andorra?

La contractació d’un comptable a Andorra és essencial per diverses raons, ja que exerceix un paper crucial en el funcionament eficient i legal de les empreses.

 • Compliment normatiu

El comptable està familiaritzat amb les lleis i regulacions vigents, assegurant que l’empresa compleixi amb tots els requisits legals. Això inclou la presentació puntual de declaracions fiscals i altres documents necessaris.

 • Optimització fiscal

El comptable pot ajudar a estructurar les finances de l’empresa de manera eficient, aprofitant al màxim els beneficis fiscals disponibles mentre s’adhereix a les lleis i regulacions vigents.

 • Transparència Financera

El comptable garanteix que els estats financers siguin precisos i estiguin en conformitat amb els principis comptables aplicables, la qual cosa reforça la confiança i facilita la presa de decisions informades.

 • Gestió eficient de recursos

El comptable ajuda en la gestió eficient dels recursos financers de l’empresa. Això implica un seguiment detallat dels ingressos i despeses, la identificació d’àrees de millora i la planificació financera a llarg termini. Una gestió financera eficient contribueix al creixement sostenible de l’empresa.

 • Assessorament estratègic

El comptable proporciona assessorament estratègic. Això inclou suggeriments sobre inversions, expansió, estructura de costos i altres decisions financeres importants que poden afectar l’èxit a llarg termini de l’empresa.

 • Adaptació a canvis legals i normatius

Les lleis fiscals i comptables poden canviar, i és responsabilitat del comptable mantenir-se actualitzat. Contractar un professional a Andorra garanteix que l’empresa s’adapti ràpidament a qualsevol canvi normatiu, evitant possibles penalitzacions i assegurant la continuïtat de les operacions.

 • Facilita auditories

En cas d’auditories, siguin internes o externes, un comptable ben preparat facilita el procés en tenir tota la documentació financera en ordre. Això no només estalvia temps, sinó que també ajuda a demostrar la integritat i la solidesa financera de l’empresa.

Qui està obligat a portar una comptabilitat a Andorra?

A Andorra, l’obligació de portar comptabilitat recau principalment en les societats mercantils i altres formes legals d’empreses.

 • Societats anònimes (SA)
 • Societats de responsabilitat limitada (SL)
 • Comerços (“Compte Propi”)
 • Associacions sense ànim de lucre

D’acord amb l’article 77, de 18 d’octubre, els administradors de societats han de tenir la comptabilitat completa ordenada d’un exercici comptable. Els paràmetres i principis establerts per a les regulacions comptables són sempre compatibles. Al mateix temps, la Llei Núm. 30/2007, del 20 de desembre, estableix que els empresaris han de portar una comptabilitat ordenada i completa de la naturalesa i escala de les seves activitats.

¿Quins aspectes ha de satisfer la comptabilitat d’un empresari?

En termes comptables, un empresari és aquell que està involucrat en activitats econòmiques amb la intenció d’obtenir beneficis. La comptabilitat per a empresaris implica la gestió adequada dels registres financers, l’elaboració d’informes financers i el compliment de les obligacions fiscals i legals corresponents. La figura de l’empresari és essencial per entendre la dinàmica econòmica i financera d’una entitat i assegurar la transparència i legalitat en les seves operacions.

La Llei Núm. 30/2007, del 20 de desembre, en vigor des de l’1 de gener de 2009, marca la comptabilitat pre i post emprenedora. Es redacten els llibres de comptabilitat i es detallen els principis per a l’elaboració de les comptes anuals. En els anys següents, la llei va ser modificada i complementada a causa de deficiències tècniques i/o manca de disposicions escrites.

Aquestes lleis, juntament amb el pla general de comptabilitat d’Andorra, estableixen una sèrie de normes que han de complir els comptables empresarials:

 • Els documents comptables han de ser clars, datats i lliures d’espais o interpolacions.
 • Els assentaments comptables i components dels comptes anuals han de ser en euros com a moneda de valor de referència.
 • Els empresaris han de conservar tots els registres comptables durant 6 anys. Aquests documents comptables poden ser factures, extracts bancaris, contractes, etc.
 • Per descomptat, la comptabilitat és completament confidencial. En alguns casos, aquest deure de confidencialitat no es pot complir, com amb l‘AFA o un jutge. En aquests casos, per al compliment de les seves funcions, podran requerir-nos el lliurament de determinats documents comptables.

Però no tot seran obligacions! Parlem per acabar dels beneficis de realitzar comptabilitat professional:

 • Informació sobre el negoci actualitzada.
 • Estructura de costos i inversió.
 • Tenir visibilitat sobre el que està passant en el negoci.
 • La comptabilitat està més organitzada, la qual cosa suposa un avantatge per a l’empresa, ja que permet prendre millors decisions en el futur.
 • Permet preveure possibles baixades i pujades, evitant sorpreses desagradables.
 • Permet conèixer la condició financera i comparar-la amb els períodes anuals i específics.

Si necessita un comptable a Andorra, no dubti a posar-se en contacte amb Tempus Assessors, volem acompanyar-lo.

Parlem?

Altres articles que et poden interessar

Estados financieros

ELS ESTATS FINANCERS

QUÈ SÓN ELS ESTATS FINANCERS I PER QUÈ SÓN TAN IMPORTANTS? Els estats financers, són una sèrie de documentació comptable que permet a l’empresari tenir més informació sobre el seu negoci

Llegir +
Claves del liderazgo y motivación - Tempus Assessors

LIDERATGE I MOTIVACIÓ

Les habilitats essencials per impulsar el teu equip En el món empresarial, l’habilitat de lideratge és un component crucial per a l’èxit. Però, quines habilitats específiques necessita un líder per motivar

Llegir +

Vols estar al dia? Subscriu-te a la nostra newsletter

Troba'ns a

¿Quieres estar al día? Suscríbete a nuestra newsletter